K čemu děti vedeme?

Ve školičce děti rozvíjíme všestranně i s ohledem na jejich věk, možnosti, zájmy i talenty. Zároveň se zaměřujeme na témata a aktivity, o kterých si myslíme, že je dobře připraví na budoucí život v naší společnosti.

Muzikoterapie

Pomocí hudby učíme děti lépe vnímat vlastní pocity, ovládat tělo a prožívat hudbu.

Dětská jóga

Cvičíme s dětmi pravidelně, vedeme je ke zdravému pohybu.

Blízko do přírody

Chodíme ven za každého počasí na procházky do blízkého parku.

Jak trávíme čas ve školičce?

V našich školičkách rozvíjíme děti všestranně. V každé se ale snažíme využít potenciál místa a našich pedagogů a pro každou tvoříme unikátní koncept.

Zpíváme, tancujeme, bubnujeme ...

Učíme se společně básničky a písničky k tématům, kterým se jednotlivé týdny věnujeme. Pohyb a hudba přináší dětem radost a pomáhá jim zlepšovat koordinaci.

Podporujeme kreativitu a svobodu v tvorbě

U nás nenajdete 12 stejných obrázků v řadě. Dětem dáváme svobodu při tvoření. Vítáme jejich vlastní nápady a podporujeme kreativitu. Důležitý je pro nás proces, ne výsledek.

Fandíme volné hře a budování vlastní osobnosti

Během dne vytváříme několik časových oken pro volnou hru. Děti mají prostor poznávat, co mají rády, co je baví, své osobní vášně a talenty.

Děti s chůvou držící se za ruce

Vedeme děti skrz smíšené skupinky k nápomocnosti

Respektujeme různé potřeby dětí dle věku a zároveň využíváme výhod smíšeného kolektivu, kde se děti učí přirozeně toleranci, pochopení, respektu a spolupráci.

Mezi skupinkami děti přestupují individuálně podle jejich zralosti a potřeb.

Človíček těšící se na oběd

Máme pravidelný program
i své rituály

Máme pravidelný program aktivit, děti vědí, co očekávat – tvoříme pro ně tak důležité jistoty, které jim přináší pocit bezpečí.

Při ranním a reflektujícím kruhu se děti učí mluvit o svých pocitech, sdílet své emoce i názory. Budují si tak zdravé sebevědomí.

Po obědě odpočíváme

Děti nenutíme spát. Samy mají možnost vybrat si mezi klidovou aktivitou mimo postýlku nebo spánkem. Chápeme, že každý den je jiný a dáváme dětem prostor volit si odpočinek dle potřeby.

Děti si mohou donést plyšového kamaráda na spaní. Místo v postýlce pro něj držíme.